Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Janusza Korczaka
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Klauzula informacyjna administratora danych osobowych

Informacja w sprawie ochrony przetwarzanych
w Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Sobótce
danych osobowych

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych będzie Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka z siedzibą w Sobótce, przy ul. Świdnickiej 20.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

a) listownie: ul. Świdnicka 20, 55-050 Sobótka

b) drogą elektroniczną na skrzynkę mailową: info@sp1sobotka.pl

c) telefonicznie: 71 31 62 565

Inspektor ochrony danych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email iod@sp1sobotka.pl Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem danych.

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c).

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty współpracujące przy realizacji zadań statutowych szkoły. Dane będą udostępniane innym podmiotom wyłącznie na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i na zasadach w niej określonych. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, przez czas wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania i sposobów postępowania z dokumentacją archiwalną.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, sprostowania (poprawiania) swoich danych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych, 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Przepisy prawne:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L119 z 4.5.2016)

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000)

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 oraz z 2018 r. poz. 138 i 723)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024)

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ewa Krekota 25-05-2018 14:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-05-2018
Ostatnia aktualizacja: Ewa Krekota 06-06-2018 10:17