herb BIP - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka

www.sp1sobotka.pl

Ślężańskie zmagania na scenie życia

Ślężańskie zmagania na scenie życia 

29 lipca 2010 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało wyniki konkursu, w ramach którego Szkoła Podstawowa nr 1 w Sobótce otrzymała dotację w kwocie 32599,00 zł na realizację zadania publicznego "Wspieranie realizacji programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki poprzez kształtowanie u uczniów postaw sprzyjających rozwojowi indywidualnemu i społecznemu".

Celem konkursu było promowanie najbardziej wartościowych programów wychowawczych szkoły i programów profilaktyki, umożliwiających kształtowanie u uczniów postaw sprzyjających rozwojowi indywidualnemu i społecznemu.

Opracowany przez naszą placówkę projekt pozwala na rozwijanie uzdolnień oraz zainteresowań uczniów, wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z trudnościami w nauce, a także budowanie kompetencji społecznych umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie w relacjach interpersonalnych.

Zgłoszona za pośrednictwem Gminy Sobótka oferta została wysoko oceniona pod względem merytorycznym oraz z punktu widzenia kreatywności działań.

Działania w ramach projektu realizowane będą w okresie wrzesień - grudzień 2010. Z pozyskanych środków zakupione zostaną m.in. instrumenty muzyczne, nagłośnienie, materiały do twórczości plastycznej oraz kostiumy do inscenizacji szkolnych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ewa Krekota 03-10-2010 16:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ewa Krekota 03-09-2010
Ostatnia aktualizacja: - 03-10-2010 16:00