herb BIP - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka

www.sp1sobotka.pl

Organizacja pracy szkoły

 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Sobótce jest szkołą ośmioklasową z oddziałami przedszkolnymi i gimnazjalnymi w sowjej strukturze. 

Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział klasowy, którego uczniowie realizują podstawę programową zgodnie z ustalonym planem zajęć.

 

Zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.

Na zajęciach edukacyjnych realizowane są programy przyjęte do realizacji w danym roku szkolnym, wyszczególnione w Szkolnym Zestawie Programów Nauczania. Szkolny zestaw podręczników umożliwia realizację podstawy programowej.

Zajęcia obowiązkowe prowadzone są w salach lekcyjnych oraz w pracowniach specjalistycznych: komputerowej, przyrodniczej, językowej, chemicznej, fizycznej. Zajęcia sportowe na hali sportowej, sali gimnastycznej oraz salce korekcyjnej.

Organizacja zajęć dodatkowych:

a) zajęcia dodatkowe prowadzone są w grupach międzyklasowych i międzyoddziałowych, poza systemem klasowo-lekcyjnym;

b) zajęcia dodatkowe organizowane są w ramach posiadanych przez szkołę środków finansowych;

c) dla uczniów, którzy musza dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców (opiekunów prawnych) i organizacje dojazdu do szkoły szkoła prowadzi świetlicę.

W szkole funkcjonuje biblioteka. Służy realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, nauczycieli i rodziców. Biblioteka umożliwia: gromadzenie i opracowanie zbiorów, korzystanie z księgozbioru w czytelni i wypożyczanie poza bibliotekę, prowadzenie zajęć dydaktycznych w czytelni oraz bezpieczne korzystanie z zasobów Internetu.

Ponadto w szkole funkcjonują:

  • stołówka,

  • gabinety pedagogów,

  • gabinet logopedyczno-terapeutyczny,

  • gabinet pielęgniarski,.

Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora szkoły, zatwierdzony przez organ prowadzący, ponadto tygodniowy plan zajęć, harmonogram zajęć pozalekcyjnych oraz kalendarz wydarzeń i imprez szkolnych na dany rok szkolny.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ewa Krekota 14-01-2010 08:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ewa Krekota 13-01-2010
Ostatnia aktualizacja: Ewa Krekota 21-09-2017 07:33